TIN NÓNG
Trang chủ / Admin-ThptLeThiPha (Trang 10)

Admin-ThptLeThiPha

Tổ Văn – Sử – Địa – GDCD

Để phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và ổn định đội ngũ năm học 2018-2019, BGH nhà trường quyết định xác nhập hai tổ Ngữ văn và Sử- Địa-GDCD  thành tổ Văn-Sử-Địa- GDCD. Từ khi thành lập đến nay, tổ Sử – Địa- GDCD luôn  nêu cao tinh …

Chi tiết »

Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy và tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy năm 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 07/2018/TT-BGDĐT       Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018                   …

Chi tiết »

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA

Thầy Nguyễn Đức Tín Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng Email: nguyenductinbl@gmail.com Điện thoại cơ quan: 02633. 865721           Thầy Nguyễn Hữu Hậu Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng SĐTL: 0905.51.51.59             Thầy …

Chi tiết »

Chiến lược phát triển trường THPT Lê Thị Pha giai đoạn 2018-2023 và tầm nhìn đến năm 2028

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA                      …

Chi tiết »