• Các hoạt động

    https://m.facebook.com/%C4%90o%C3%A0n-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Thpt-L%C3%AA-Th%E1%BB%8B-Pha-Tp-B%E1%BA%A3o-L%E1%BB%99c-L%C3%A2m-%C4%90%E1%BB%93ng-347962502623956/

    Chi tiết »

Tin mới cập nhật

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA

Ông: Nguyễn Đức Tín Chức vụ: Bí thư Chi bộ -Hiệu trưởng Email: nguyenductinbl@gmail.com Điện thoại cơ quan: 02633. 865721     Ông: Đinh Chí Vinh Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Email: chivinh79@gmail.com Điện thoại cơ quan: 02633. 865721

Chi tiết »