Tin mới cập nhật

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III, NĂM 2019

Sinh hoạt chuyên đề tháng 07/2019 của Chi bộ trường THPT Lê Thị Pha Thực hiện công văn số 3654 – CV/TU ngày 18/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và công văn số 511 – CV/ThU ngày 28/6/2019 của thành ủy Bảo Lộc về việc “Tổ chức …

Chi tiết »