Trang chủ / VĂN BẢN / NHÀ TRƯỜNG

NHÀ TRƯỜNG

QUY CHẾ QUẢN LÝ – SỬ DỤNG SÂN BÓNG ĐÁ

QUY CHE HOAT DONG SAN BONG DA

Chi tiết »

KH XD kho học liệu số Trường LTP 2023

Chi tiết »

KH CDS Trường LTP 2023

 

Chi tiết »

Kế hoạch thực hiện đề án 06 – năm 2023

Chi tiết »

DANH MỤC Sách giáo khoa lớp 10 trường THPT Lê Thị Pha năm học 2022-2023 ( Kèm theo quyết định số 83 /QĐ-THPTLTP ngày 24/5/2022 của trường THPT Lê Thị Pha)

83 qdsachgiaokhoa_20220713_0001 DS GK DE XUAT LUA CHON LAN 2

Chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

83 quyetdinhsachgiaokhoa_20220610_0001

Chi tiết »