TIN NÓNG
Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Giới thiệu tổ NN – TD – QP

-PQChung-

Chi tiết »

Giới thiệu tổ Văn – Sử – Địa – GDKTPL

-PQChung-

Chi tiết »

Giới thiệu tổ Lý – Hóa – Sinh – CN

-PQChung-

Chi tiết »

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

           TỔ TOÁN – TIN              Tổ Toán – Tin là tổ Khoa học tự nhiên bao gồm hai bộ môn là Toán và Tin học. Với đội ngũ giáo viên tương đối còn trẻ, đầy nhiệt huyết và yêu nghề, …

Chi tiết »