Trang chủ / CHUYÊN MÔN / TỔ LÝ - HÓA - SINH - CN / Tổ Hóa – Sinh – Qp

Tổ Hóa – Sinh – Qp

Tổ Hóa – Sinh – Quốc phòng của trường THPT Lê Thị Pha là một trong 05 tổ chuyên môn của trường. Tổ có tổng số giáo viên 06  người, trong đó có 03 giáo viên bộ môn hoá, 02 giáo viên bộ môn sinh – công nghệ, 01 giáo viên quốc phòng. Nhiệm vụ chính của tổ là đảm bảo công tác giảng dạy môn Hóa – Sinh của tất cả các lớp trong trường và môn Công nghệ khối 10.
Tuy số lượng giáo viên ít nhưng tập thể tổ Hóa – Sinh – QP là một tập thể đoàn kết, nhất trí, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Toàn tổ đã thực hiện tốt quy định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn của ngành. Các giáo viên trong tổ đều có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và thường xuyên trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên nghiên cứu học hỏi và ứng dụng CNTT vào công tác dạy học.
Trong thời gian tới, tập thể tổ Hóa –Sinh – QP sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựợc giao, góp phần xây dựng Trường THPT Lê Thị Pha ngày càng vững mạnh.

Danh sách tổ Hóa- Sinh – QP năm học 2017-2018

TT Họ và tên NĂM SINH TRÌNH ĐỘ CM Môn NĂM VÀO NGÀNH THI ĐUA HSL Chức vụ Chính trị Chủ nhiệm
DHTĐ

17-18

XLCM

17-18

1 Nguyễn Hữu Hậu 1978 Đại Học Hoá 2002 LĐTT T Giáo viên Đảng viên
2 Trần Thị Thu Nhẫn 1984 Đại học Hoá 2006 LĐTT T Giáo Viên Đảng viên  10a1
3  Võ Thị Hồng Thơm 1988 Th.S Hóa 2010 LĐTT T
4 Nguyễn Thị Hồng Nụ 1980 Đại học Sinh 2003 LĐTT T Tổ trưởng Đảng viên
5 Nông Thị Hà Lâm 1981 Đại học Sinh 2005 CSTĐ T Giáo viên Đảng viên
6 Bạch Đình Bộ 1991 Đại học QP 2013 LĐTT Giáo viên Công đoàn viên

Hoạt động ngoại khóa

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

Dạy học theo chủ đề “Lực – các loại lực”

Lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tổ Vật lý – …

Dạy học theo chủ đề “Lực – các loại lực cơ học”

Thực hiện theo kế hoạch của tổ chuyên môn, ngày 1/11/2019 thầy Hồ Đình Khánh …

Trả lời