Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / BCH ĐOÀN TRƯỜNG / Đoàn TN trường THPT Lê Thị Pha

Đoàn TN trường THPT Lê Thị Pha

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Lê Thị Pha là một tổ chức đoàn thể chính thống của Nhà trường đã trãi qua 17 nhiệm kỳ hoạt động, nhiệm kỳ 2018 – 2019 là nhiệm kỳ thứ 17.

Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên: Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; Phối hợp với BGH, BCH công đoàn trong nhà trường tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục nhân cách cho học sinh; Phối hợp với các tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động chuyên môn, văn nghệ TD-TT nhằm rèn luyện nâng cao chuyên môn, sức khỏe, thẩm mĩ; Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, kinh tế – xã hội trong và ngoài nhà trường chăm lo cho thanh niên, tích cực xây dựng các chi đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Hệ thống tổ chức: Nhiệm kỳ 2018 – 2019 Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 15 đồng chí, trong đó BTV có 05 đ/c. Đoàn trường quản lý 16 chi đoàn (trong đó có 01 chi đoàn giáo viên), đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn.

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ Ghi chú
1 Đinh Văn Tâm 1978 Bí thư Đại học
2 Hồ Đình Khánh 1985 Phó Bí thư Đại học
3 Vũ Thị Mộng Tuyền 2002 Phó Bí thư 11/12
4 Bùi Thị Khánh Trang 2003 BTV 11/12
5 Trương Như Thảo 2003 BTV 10/12

Một số hình ảnh hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2019

 

About LƯỜNG HÙNG

Trả lời