Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Một số hình ảnh của Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

 

    

https://www.facebook.com/100005488294991/posts/1248858295307102?sfns=mo

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời