Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Một số hình ảnh của Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

 

    

Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Người đăng: Tuổi Trẻ Bảo Lộc vào Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ II/2022

NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chiều ngày …

SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ QUÝ I /2022: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRONG TRƯỜNG HỌC.

Chuyên đề: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC …

Trả lời