Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHI BỘ QÚY IV, NĂM 2019

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CHI BỘ QÚY IV, NĂM 2019

Chiều ngày 24/10/2019, Chi bộ trường THPT Lê Thị Pha đã tiến hành sinh hoạt chi bộ theo định kì. Bên cạnh việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong tháng 11, đồng chí Nguyễn Đức Tín – Bí thư chi bộ đã chỉ đạo và tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Công tác duy trì sĩ số, Giáo dục học sinh cá biệt trong giai đoạn đổi mới hiện nay tại trường THPT Lê Thị Pha”.

Được giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Thị Thu Nhẫn đã chuẩn bị nội dung, viết chuyên đề và tiến hành báo cáo trước chi bộ nhà trường. Đây là chuyên đề rất thiết thực với tình hình thực tế tại trường THPT Lê Thị Pha. Chính vì vậy, chuyên đề đã nhận được sự quan tâm của toàn chị bộ.

Thông qua chuyên đề, các thầy cô giáo hiểu sâu sắc hơn về thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp giáo dục học sinh cá biệt. Đặc biệt đối với những giáo viên làm công tác chủ nhiệm sẽ có thêm những kinh nghiệm, những biện pháp để giáo dục học sinh cá biệt, giúp các em nhận thức đúng đắn về mục tiêu, động cơ học tập, cố gắng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện mình.

Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:

Sau phần trình bày của đồng chí Trần Thị Thu Nhẫn, các đồng chí trong chi bộ đã đóng góp những ý kiến về ưu điểm, những thiếu sót, hạn chế và góp ý để hoàn thiện chuyên đề đưa vào thực tiễn giáo dục tại trường.

Một số hình hình của buổi sinh hoạt chuyên đề:

 

 

Phần trao đổi, thảo luận

 

Kết luận chuyên đề

 

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời