TIN NÓNG
Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ II/2022

NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chiều ngày …

SINH HOẠT CHI BỘ CHUYÊN ĐỀ QUÝ I /2022: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG TINH THẦN ĐOÀN KẾT TRONG TRƯỜNG HỌC.

Chuyên đề: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC …

Trả lời