Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / BAN GIÁM HIỆU / BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA

(Từ năm học 2021 – 2022)

Thầy Nguyễn Đức Tín

Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Email: c3lethipha@lamdong.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02633. 865721

 

 

 

Thầy Nguyễn Hữu Hậu

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng

Email: c3lethipha@lamdong.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02633. 865721

 

 

 

Thầy Phạm Quang Chung

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email: c3lethipha@lamdong.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02633. 865721

About LƯỜNG HÙNG

Trả lời