Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020

Sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020

        Sáng ngày 22/8/2020, chi bộ trường THPT Lê Thị Pha đã tiến hành buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Tín – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

        Với sự nghiên cứu, chuẩn bị kĩ lưỡng, đồng chí Nông Thị Liễu đã báo cáo chuyên đề ngắn ngọn, logic, khoa học gắn liền với tình hình thực tiễn của nhà trường trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay. Chuyên đề đã đi sâu phân tích vai trò của giáo viên đặc biệt vai trò của Đảng viên trong việc thích ứng với đổi mới giáo dục hiện nay trong nhà trường. Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta, những Đảng viên của Chi bộ Trường THPT Lê Thị Pha cần hiểu và nhận thức được rõ con đường phấn đấu phía trước còn rất dài, thử thách còn đặt ra nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, dù bất cứ hoàn cảnh nào, đứng trước khó khăn nào người cộng sản luôn cần thực hiện đúng mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường. Lấy tư cách người Đảng viên vừa là quyền vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm để phấn đấu và nỗ lực thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đổi mới và phát triển nhà trường.

        Sau phần báo cáo, đồng chí Nguyễn Đức Tín đã biểu dương những đóng góp của chuyên đề mang lại và cũng có những nhận xét, góp ý để hoàn thiện chuyên đề. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh hơn nữa trong bất kì giai đoạn nào, hoàn cảnh nào thì Đảng viên phải luôn tiên phong đi đầu, luôn đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với Nghị quyết TW 4 khóa XII, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Muốn vậy, người giáo viên, đảng viên chúng ta phải không ngừng học hỏi, phấn đấu, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, xứng đáng với vị trí mà Đảng giao phó. Trước tiên cần làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với những chương trình hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị là giáo dục và rèn luyện học sinh; tập trung nghiên cứu những chủ trương về đổi mới giáo dục của Đảng – Nhà nước, những chỉ đạo của ngành Giáo dục, đặc biệt tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) và thích ứng vời kì thi tốt nghiệp THPT hiện nay.

        Dưới đây là một số hình hình buổi sinh hoạt chuyên đề:

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời