Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III, NĂM 2019

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III, NĂM 2019

        Sinh hoạt chuyên đề tháng 7/2019 của Chi bộ trường THPT Lê Thị Pha

        Thực hiện công văn số 3654 – CV/TU ngày 18/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và công văn số 511 – CV/ThU ngày 28/6/2019 của thành ủy Bảo Lộc về việc “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề”. Chi bộ Trường THPT Lê Thị Pha đã chỉ đạo và tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Giải pháp khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng của Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, như sau:

        Ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại hội trường của Trường THPT Lê Thị Pha, đồng chí Đinh Chí Vinh – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo chuyên đề: Giải pháp khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng của Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với sự tham gia theo dõi, học tập của toàn thể Đảng viên trong chi bộ nhà trường.

        Mục đích của chuyên đề nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong Đảng, Chi bộ, trong toàn thể Đảng viên về những nội dung cơ bản trong các hoạt động của Đảng mà trọng tâm là xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Từ đó chi bộ Đảng và toàn thể Đảng viên trong chi bộ phải nâng cao nhận thức để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng của Đảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời.

        Nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đại hội XII đã xác định rõ quan điểm: “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trên phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả cụ thể.

        Nội dung chuyên đề bao gồm:

        Trong phần báo cáo, đồng chí Đinh Chí Vinh đã nêu rõ những thực trạng và nguyên nhân, từ đó đồng chí Vinh đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cần được áp dụng trong chi bộ trường THPT Lê Thị Pha.

        Sau phần báo cáo, đồng chí Nguyễn Đức Tín – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì, tổ chức cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên góp ý, xây dựng, bổ sung thêm cho phần giải pháp.

 

        Đồng chí Nguyễn Đức Tín – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu kết luận nội dung sinh hoạt.

        Nội dung chuyên đề kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày. Được tham gia theo dõi và học tập, toàn thể Đảng viên trong nhà trường đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa tích cực của chuyên đề. Qua đó mỗi người cũng rút ra được bài học lớn cho riêng mình khi tham gia học tập, sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ.

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời