Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Một số hình ảnh của Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

 

    

Đại hội Đoàn trường THPT Lê Thị Pha, nhiệm kỳ 2019 – 2020.

Người đăng: Tuổi Trẻ Bảo Lộc vào Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời