Trang chủ / TỔNG QUAN / CƠ CẤU TỔ CHỨC / CHI BỘ / Sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2020

Sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2020

      Chiều ngày 27/02/2020 tại hội trường của Trường THPT Lê Thị Pha, Chi bộ nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề của quí I năm 2020 với nội dung “Tư duy thời đại số công nghệ 4.0; thời cơ và thách thức hiện nay trong giáo dục học sinh nhà trường”.

      Được sự phân công của Cấp ủy, đồng chí Lành Thị Huệ đã chuẩn bị nội dung và báo cáo trước Chi bộ. Chuyên đề được đánh giá là cấp thiết trong giai đoạn thế giới có nhiều biến đổi trước ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó ngành giáo dục là ngành chịu tác động sâu sắc.

      Chuyên đề đã cung cấp những thông tin cơ bản về lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp, mức độ tiếp cận hiện nay của giáo viên và học sinh đối với công nghệ 4.0; thời cơ và thách thức trong giáo dục học sinh nhà trường. Trên cơ sở phân tích những thách thức và hạn chế, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp nhằm giúp cho học sinh chủ động, tư tin trở thành công dân số thời đại công nghệ 4.0.

  Nội dung chuyên đề gồm 4 phần:

      Sau phần trình bày của đồng chí Lành Thị Huệ, Chi bộ đã tiến hành góp ý về ưu điểm và hạn chế của báo cáo, đồng thời có những ý kiến để bổ sung, hoàn thiện chuyên đề. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra nghiêm túc và ý nghĩa, thông qua đó mỗi đảng viên đã có thêm nhiều giải pháp áp để dụng trong công tác thường nhật của mình, đặc biệt là áp dụng trong công tác giáo dục trực tiếp đến học sinh.

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề:

      Kết luận chuyên đề:

About LƯỜNG HÙNG

Bạn đã đọc chưa?

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục có ý nghĩa lý luận và …

Triển khai cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trả lời